Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na vaše najčastejšie otázky

Koľko s fotovoltaickým ohrevom ušetrím?

Príprava teplej úžitkovej vody (TÚV) sa podieľa zo 60 % na celkovej ročnej spotrebe energie u bežnej domácnosti. Oplatí sa preto sústrediť na úsporu energie u dominantné spotreby a nie na nerovnomernú spotrebu od ostatných spotrebičov s výrazne rýchlejším zastarávaním, ktoré sa zároveň vyvíjajú stále úspornejšie.

Fotovoltaický ohrev vody ušetria až 75 % nákladov na elektrickú energiu na ohrev vody bežnej štyroch člennej domácnosti. Preddavky na elektrickú energiu spravidla poklesnú najmenej na polovicu, ale bežne na jednu tretinu.

Koľko vyrobí FVS za rok energie?

FVE vyrobí z 1 m2 fotovoltaického panelu 1100 kWh za rok. Bežná sústava o 8 paneloch vyrobí viac ako 13000 kWh za rok. Veľmi ale záleží na orientácii (umiestnenie) panelov. Najvhodnejšie je južná strana (najväčší a najdlhšia intenzita slnečného svitu), dobrú ročnú bilanciu poskytuje aj juhozápadnej orientácie. Západná orientácia poskytuje plný výkon od mája do septembra. Inštalácia na východne, severovýchodne alebo dokonca severne orientovanom sklonu strechy sa nevypláca.

Prečo zvoliť regulátor SolarEco?

Regulátory SolarEco sú optimalizované pre široké pracovné podmienky osvitu fotovoltaických panelov. Regulátor dokáže pracovať od svitania až do súmraku a do spotrebiča dokáže dodávať výkon od 1 W.

Regulátor má veľmi nízku vlastnú spotrebu (menej ako 3 W). Nepotrebuje externé napájanie a je úplne nezávislý od iných elektrických sieťach. Univerzálny regulátor sa spravidla zapínajú až pri výkone FVS okolo 200 W, pretože majú násobne vyššiu vlastnú spotrebu (50 až 150 W).

Cena regulátora SolarEco je približne polovičná až tretinová proti univerzálnym fotovoltaickým regulátorom.

Je možné pripojiť na regulátor batériu?

Nie je a nedáva to žiadny zmysel (technický ani ekonomický). Bojler je najväčší batéria, ktorú má mnoho domácností nainštalovanú. Akumulácia do 200 l vody s dobou nabíjania 5,3 hod. Zodpovedá batériu s veľkosťou 13 kWh.

Bojler je zároveň najlacnejší batérie. Bojler kúpite za 490 euro. Kvalitnú batériu s veľkosťou 10 kWh nekúpite pod 6000 euro. K batérii je nutné zaobstarať kvalitný regulátor, ktorý je 2 3 x drahšie ako regulátory SolarEco.

Ako vyzerá bežná sústava pre ohrev vody?

Ostrovný fotovoltaický ohrev vody je veľmi jednoduchá sústava. Je nutné nainštalovať 8 ks panelov na strechu, zviesť dva drôty jednosmerného vedenia k regulátora, regulátor umiestniť do miestnosti s bojlerom a na AC výstup regulátora pripojiť bežný bojler.

Na bojleru nie je potrebné vykonávať žiadne úpravy a zákazník tak nestratí záruku poskytovanú výrobcom bojlera. Pre servisné a údržbové práce na FVS je dobré nainštalovať medzi FV panely a regulátor poistkový odpojovač. Pre systémy ohrevu vody závislé len na elektrickej energii vo pre celoročnú prevádzku vhodné regulátor doplniť prepínačom HDO, ktorý zaistí dohřádí vody v preferovaných časoch, ak cez deň nedôjde k ohrevu vody solárnou energiou.

Ako navrhnúť zostavu panelov pre fotovoltaický ohrev vody?

Odporúčame zapojiť do série 8 až 9 panelov 250 až 300 Wp. Pre bežné panely s napätím UOC bude celkové napätie fotovoltaické sústavy (FVS) napr. 8 x 38 V = 304 V. Napätie sústavy nesmie prekročiť maximálne napätie regulátora (400 V). Pre mrazivé a slnečné počasie sa uvažuje 15% bezpečnosť pred vzrastom napätím, preto musí platiť UOC FVS x 1,15 <400 V.

Dôležitým faktorom je tiež pracovné napätie špirály. Bežné bojlery majú konštrukčné napätie 230 V (efektívna hodnota striedavého napätia). Špičková hodnota napätia v domových inštaláciách dosahuje 1,41x UEF = 324 V. Regulátor vytvára pulzné napätie a môže do záťaže pustiť maximálnu dĺžku pulzu pri maximálnom napätí, a preto je vhodné maximálne pracovné napätie návrhom FV sústavy obmedziť, aby nedochádzalo k zníženiu životnosti špirály. Ideálne napätie UMPP volíme v rozmedzí 260 až 310 V.

Aká je návratnosť investície do fotovoltaického ohrevu vody?

 Návratnosť investície je zvyčajne 4 6 rokov podľa intenzity využitia teplej vody. Od jari do jesene fotovoltaický ohrev vody pokryje celkovú potrebu teplej vody.

Jak náročná je instalace fotovoltaického ohřevu?

Ostrovní systém pro fotovoltaický ohřev vody je možné nainstalovat a zprovoznit svépomocí s plnou zárukou na regulátor a nakoupené komponenty. Zručný montér dokáže soustavu nainstalovat a zprovoznit během jednoho dne. Při instalaci je nutné dodržet několik základních pravidel a zprovoznění by měla provádět osoba s dostatečnou kvalifikací.

Společnost SolarEco poskytuje zákazníkům plnou podporu s výstavbou a zprovozněním, zároveň vám může nainstalovat celou soustavu s naším vlastním týmem nebo vám můžeme doporučit vhodného partnera, se kterým máme dobré zkušenosti.

Ako náročná je inštalácia fotovoltického ohrevu?

Ostrovný systém pre fotovoltaický ohrev vody je možné nainštalovať a sprevádzkovať svojpomocne s plnou zárukou na regulátor a nakúpené komponenty. Zručný montér dokáže sústavu nainštalovať a sprevádzkovať počas jedného dňa. Pri inštalácii je nutné dodržať niekoľko základných pravidiel a sprevádzkovanie by mala vykonávať osoba s dostatočnou kvalifikáciou.

Spoločnosť SolarEco poskytuje zákazníkom plnú podporu s výstavbou a sprevádzkovaním, zároveň vám môže nainštalovať celú sústavu s naším vlastným tímom alebo vám môžeme odporučiť vhodného partnera, s ktorým máme dobré skúsenosti.

Čo obsahuje set pre fotovoltaický ohrev vody?

Set obsahuje všetky potrebné komponenty pre inštaláciu a sprevádzkovanie fotovoltaického ohrevu vody. Set obsahuje fotovoltaické panely, konštrukciu pre pripevnenie panelov na strechu (je závislá na strešnej krytine), špeciálne DC káble odolné na UV žiarenie, odpojovač, poistky, prepäťovú ochranu, rozvodnici, regulátor, priechodky, konektory MC4 a nástroj na jednoduché rozpojenie.

Môžem využiť dotácie Zelená úsporám?

Áno, regulátory SolarEco sú schválené aj pre dotačnú podporu v programe Nová Zelená úsporám. Avšak pri dnešnej cene panelov je možné zaobstarať fotovoltaický ohrev vody lacnejšie bez dotácie než s dotácií (úspora na zložité administratíve pri podaní žiadosti o dotáciu, projekte, povolenia a pod.). V súčasnej dobe nepresiahnu celkové investičné náklady 1 510 € vrátane DPH.

Potrebujem zmluvu s distribútorom?

Výhoda koncepcia regulátorov SolarEco je v tom, že vytvára izolovanú "ostrovný" sústavu, ktorá nie je prepojená so žiadnou inou napájací sústavou, teda ani so sústavou distribútora elektrickej energie pripojenú na domový rozvod.

Uvedenie do prevádzky sa tak zaobíde bez zložitej administratívy, uzavretie zvláštne pripojovacie zmluvy, nákupu čtyřkvadrantního elektromeru s úpravou na hlavnom prípojnom rozvádzači a ďalších procesných úkonov. Náklady za tieto úkony môžu dosahovať přes 70 eur, ktoré vďaka inštalácii regulátora SolarEco ušetríte.

Potrebujem stavebné povolenie?

Na sústavy s výkonom do 20 kWp nie je potrebné získať stavebné povolenie. Podľa výkladu stavebného zákona nie je potrebné stavebné povolenie ani v prípade zmeny vzhľadu obálky domu. Pokiaľ by však kotviace konštrukcia významne zväčšila obálku domu (konštrukcia vylepší optimálny sklon panelov k slnku), mal by investor požiadať o stavebné povolenie. Vždy sa oplatí situáciu najprv prerokovať na stavebnom úrade a dohodnúť vhodný postup v súlade so stavebným zákonom.

Aká je životnosť panelov?

Výrobca panelov uvádza životnosť panelov spravidla 25 rokov. Po tejto dobe budú panely stále dosahovať až 80% pôvodného výkonu. Životnosť je teda naozaj dlhá. Takúto investíciu stačí urobiť len raz za život.

Aký zvoliť výkon regulátora?

To závisí hlavne na záťaži (bojlera). Bežné bojlery majú príkon 2 kW alebo 2,2 kW. Regulátor musí mať väčší výkon ako pripojený spotrebič. Musí platiť P (regulátora)> P (záťaž).

Je nutné riešiť prepäťovú ochranu?

Každá FVS, ktorá má prívodné DC vedenia dlhší ako 10 m, by sa podľa normy mala doplniť zvodičom prepätia pre jednosmerné napätie.

Nainstaloval som panely, ale výkon je nedostatočný

Plný výkon FVS poskytoje len za jasnej oblohy pri poludňajšom slnku. Výkon uvedený na štítku paneli je hodnota získaná v laboratóriu za ideálnych podmienok pri 25 ° C. Pre tuhé inštalácií možno maximálny výkon dosiahnuť len v obmedzenom období.

V reálnych podmienkach výkon ovplyvňuje celý rad faktorov:

  • oblačnosť (aj slabý opar alebo mierna oblačnosť zníži výkon až o 2/3),
  • umiestnenia panelov (odklon od južného smeru a uhol sklonu panelov),
  • zatienenie (aj čiastočné - strom, komín a pod.),
  • zašpineniu (aj panely je nutné čistiť rovnako ako okná),
  • denná hodina (za svitania a súmraku je výkon zanedbateľný),
  • teplota (v lete vplyvom zvýšenia teploty panelu klesne výkon až o 20%, v zime by výkon vplyvom teploty vzrástol, ale slnečných dní je veľmi málo),
  • nevhodná alebo neodborná inštalácia, kvalita panelov.

Aký je rozdiel medzi verziami LED, U / I a puit?

Rozdiel je len v zobrazovacej jednotke o stave regulátora / sústavy. Prevedenie a regulačný proces je u všetkých verzií rovnaký. Aj najjednoduchšie zobrazenie s LED poskytuje dômyselne prepracovanou indikáciu, z ktorej sa ľahko určiť okamžitý stav regulátora.

 

Aký príkon môže mať spotrebič?

Na regulátor je možné pripojiť záťaž s príkonom najviac rovnú výkonu regulátora (napr. 3 kW), inak bude regulátor padať do poruchy pre preťaženie. Musí platiť P (regulátora)> P (záťaž).

Je možné využiť panely na vykurovanie domu?

Teoreticky áno, ale praktické využitie bude veľmi malé, pretože kúriť potrebujeme v čase, keď je slnečná aktivita veľmi slabá.

Ak je jasný slnečný svit, najväčší výkon poskytujú panely v poludňajšom čase. Za takejto situácie však rýchlo dôjde k rozopnutiu termostatov, pretože sa k získanej energii pridajú ešte pasívne zisky od okien a prehriatych múrov. Preto je vhodnejšie energiu vždy akumulovať v zariadení ako je bojler, akumulačné kachle, apod., Aby sa uložila všetka energia, ktorú dokážu panely v priebehu dňa vyrobiť. V takom prípade dôjde k maximálnej úspore nákladov na externe nakupované energiu a k rýchlej návratnosti vykonanej investície.

Môžem použiť staršie nainštalovaný bojler?

Áno, regulátory SolarEco je možné pripojiť aj na starši bojler, u ktorého je investícia z nákupu už celkom spotrebovaná a výrazne tým ušetriť na obstarávacích nákladoch.

Ak máte veľa starý bojler a nie ste si istí či v plášti nie je pokročilá erózie, nie je vhodné ohrievať bojler z nízkej teploty na maximálnu bez priebežného odpúšťanie vody, pretože často býva zarastený pretlakový ventil a zvýšený tlak môže urýchliť starnutie bojlera. Vždy preto preverte funkciu pretlakového ventilu, alebo preventívne vymeňte ventil za nový. Mnoho užívateľov tiež vyriešilo problém odstránením spätné klapky zo spätného ventilu (pravdepodobnosť vypustenie obsahu teplej vody nedostatočným tlakom vo vodovodnom rozvode je veľmi malá).

Najvhodnejšie bojler pre fotovoltaický ohrev vody je bojler so suchou špirálou napr. OKCE alebo OKHE v objeme od 120 l do 160 l výrobcu DZ Dražice.

Ako navrhnúť záťaž pre lepšiu zimnú prevádzku?

V praxi sa pre lepšie využitie výkonu v období sa slabšie slnečnou aktivitou odporúča, aby fotovoltaická sústava (FVS) bola asi 1,2 1,3 x silnejší ako záťaž. Regulátor musí byť schopný tento výkon preniesť na záťaž. Musí teda platiť P (regulátor)> PFVS> 1,3x P (záťaž).

Funguje fotovoltaický ohrev tiež v zime?

Regulátory SolarEco sú optimalizované aj pre využitie malého množstva energie vyrobenej za svitania alebo súmraku, za dažďa alebo hustej oblačnosti alebo v zime.
 
V zime sa síce získa výrazne menšie množstvo enenrgie, ale aj malé množstvo energie doplní teplo, ktorá sa z bojlera vyvetrá vplyvom tepelných strát z nedostatočnej izolácie. Aj táto energia by sa inak musela nakúpiť od distribútora. Za 24 hodín vplyvom tepelných strát klesne teplota v bojleri až o 10 °C aj bez odberu teplej vody. Zimná prevádzka tieto tepelné straty plne pokryje a pri slnečnom počasí bezpečne dohreje bojler na požadovanú teplotu. Samovoľné ochladzovanie nastáva aj v letných mesiacoch a bojlery pripojené iba na distribučnú sieť preto "kúri" do okolia za drahú energiu po celý rok. 

Aké je ideálne umiestnenie panelov?

Panely umiestňujeme tak, aby v priebehu celého dňa a celého roka nedochádzalo k žiadnemu ani čiastočnému zatienenia. Preto je vhodné panely umiestňovať čo najvyššie, ideálne na strechu. Optimálne podmienky sú závislé na miestnych podmienkach a zemepisnej šírke, ale všeobecne sa dá povedať, že orientácia na priamy juh s vyšším sklonom strechy je najvhodnejší.

Aké zvoliť prepojovacie káble?

Panely sa prepájajú s regulátorom špeciálnymi káblami s dvojitou izoláciou pre DC napätie odolné v UV žiareniu. Najvhodnejšie je použiť prierez káblov 6 mm2.

Od regulátora k spotrebiču použite kábel CYKY 3x2,5 mm2. Modifikovaný sínus vytvára mierne vyššie tepelné zaťaženie kábla, preto sa používa o stupeň vyšší prierez ako u sínusového napätia z distribučnej siete.

Prečo nemá regulátor zásuvku?

Pretože norma STN 33 2000 nariaďuje, že pokiaľ môžu zásuvku obsluhovať laici, musí byť zásuvka istená prúdovým chráničom. Prúdový chránič pre modifikovaný sínus, ktorý vytvára regulátor, sa však nevyrába. V súlade s technickými normami je preto možná len pevná inštalácia bez zásuvky. Zároveň je to jednoduché opatrenie, aby nebolo možné na regulátor ľahko pripojiť nepodporovaný spotrebič, ktorý by okamžite poškodil regulátor.

Čo sa stane pri rozpojení termostatu?

Regulátor je na rozpínanie termostate konštruovaný, preto nie je nutné bojler nijako upravovať ako je to nevyhnutné u iných riešení s DC režimom alebo pri priamym pripojením bez regulátru. Pri priamom pripojení (DC režim) je potrebné použiť špeciálny veľmi drahé termostaty, ktoré majú samozhášavé opatrenia prti vzniku plazmového oblúka. S panely sa pri rozpojení termostatu nestane nič. Je to veľmi podobná situácia ako u batérie, ktorú odpojíme od spotrebiča.

Koľko vyrobí panely energie v noci?

Vôbec žiadnu a to ani za jasného počasia sa svitom mesiaca pri splne. Pre výrobu energie je potrebné veľké množstvo denného svetla a rozumný výkon panely poskytujú až pri jasnom slnečnom svite.

Je nutné panely v noci odpájať?

Nie je, pretože v noci sa žiadna energia nevyrobí a ani nestratí, pretože panely žiadnu energiu nekumulujú. Trvalo pripojený regulátor sa správa ako by bol odpojený.

Aké mám zvoliť zapojenia?

Fotovoltaický ohrev vody je veľmi výhodný v kombinácii s ohrevom teplej vody z vykurovacej sústavy. Toto riešenie zaistí celoročné nezávislosť prípravy teplej vody na nákupe elektrickej energie. Zapojenie s jednou špirálou je tiež vhodné pre sezónne ohrev vody na chatách alebo chalupách. Tento typ sústavy je najjednoduchší a najlacnejší.
 
Domácnosti, ktoré ohrievajú vodu iba elektrickou energiou, musia doplniť regulátor HDO prepínačom, ktorý zaistí dohriatiu bojlera na žiadanú teplotu z distribučnej siete v časoch mimo slnečnú aktivitu.
 
Ďalšou možnosťou je použiť bojler s dvoma vykurovacími patrónami. Každá patróna potom má vlastný nezávislý elektrický okruh so samostatným termostatom. To umožní trvalé nahrievanie solárnou energiou do teploty 70 °C a z nízkeho tarifu pokryť nahriatie na základnú teplotu napr. 45 °C.


Kam pripojiť uzemnenie?

Regulátor vytvára izolovanú IT sústavu, ale aj napriek tomu je nutné neživé časti uzemniť pre ochranu proti poruche. Uzemnenie je možné vykonať samostatným uzemňovacím vodičom pripojeným k najbližšiemu uzemňovaciemu bodu. Tým môže byť hlavný uzemňovacie prípojnice domového uzemnenie alebo za tým účelom vybudovaný samostatný uzemňovacie bod. Prierez vodiča sa používa čo najväčší. Pre elimináciu zemný impedancia obvodu odporúčame použiť prierez uzemňovacieho vodiča 6 mm2.
 
Ak je domový rozvod vykonaný v sústave TN-S, je možné regulátor uzemniť na vodič PE privedený od bojlera. Nikdy však nie je možné pripojiť uzemňujúci drôt na bojler zapojený v sústave TN-C, lebo je vodič PEN pracovným vodičom distribučnej siete. Pre uzemneni regulátora nie je možné použiť ani vodič PE v sústave TN-CS, lebo v počiatočnom uzla je vodič PE pripojený na vodič N a je teda tiež po určitú časť pracovnom vodičom distribučnej siete.

Solárnu energiu využijete aj Vy!

Radi Vám odpovieme aj na vaše otázky.

Nastavení souborů cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Základní cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu, další cookies slouží k analýze návštěvnosti našich stránek nebo k personalizaci obsahu a reklam. Informace o užívání našich stránek sdílíme s našimi partnery z oblasti sociálních médií, reklamy a analytiky. Přečtěte si více o naší ochraně osobních údajů. Souhlas s používáním všech cookies udělíte kliknutím na políčko „Přijmout vše“, pro výběr nastavení nebo odmítnutí cookies klikněte na tlačítko "Nastavení".Nastavení Přijmout vše